Nominaties voor prijs Jong Docenttalent bekend

Body: 
De drie genomineerden voor de nieuw in het leven geroepen prijsJong Docententalent 1999-2000 aan de Universiteit Utrecht zijn de(vrouwelijke) docenten J. Borghans (biologie) en W. van der Hel(geneeskunde) en J. de Blok (aardwetenschappen). Voor deDocentprijs werden vijf heren genomineerd te weten: L. Dorsman(geschiedenis), J. Kuijpers (natuur- en sterrenkunde), A. Meijerink(scheikunde), J. Peute (biologie) en F. Weerman (letteren). Intotaal werden er dit jaar veertien docenten en zes jongedocentenvoorgedragen waaruit een zevenkoppige jury een selectieheeft gemaakt. De winnaars worden tijdens de achtste editie vanOnderwijs Meester op 7 januari 2000 bekend gemaakt in hetEducatorium.