Nuldejaars zwaar mishandeld bij corps

Body: 
Twee corpsstudenten, waarvan één beoogdbestuurslid, hebben een nuldejaars zwaar mishandeld tijdens dekennismakingstijd (KMT). De daders zijn inmiddelsgearresteerd.

De 19-jarige student deed op 8 september aangifte bij de politievan mishandeling door twee ouderejaars corpsstudenten insociëteit Phoenix. De toch al geblesseerde KMT'er werd in denacht van 28 augustus gedwongen om zonder loopkrukken en bril heenen weer te hinken. Vervolgens werden zijn beide armen zo ver achterzijn rug gedraaid dat er scheurtjes in de botten ontstonden. Hetslachtoffer zit inmiddels in een rolstoel. Het herstel gaat zekertwee maanden duren.

De uit Zaanstad afkomstige student werd na het voorval naar hetBronovo-ziekenhuis in Den Haag gebracht, daar zou verteld zijn datde student was gevallen.

Een Delftse politiewoordvoerder weet te melden dat demishandelde student ruim een week wachtte met zijn aangifte omdat"het niet is toegestaan om zaken van de sociëteit naar buitente brengen."

De twee daders, F.V. (21) en P.N. (22), beiden derdejaars, zijndinsdagochtend in alle vroegte van hun bed gelicht door de politie.Het duo is ingesloten in het politiebureau van Delft. Ze wordenvandaag voorgeleid aan de officier van justitie in Den Haag. Diebeslist of het voorarrest wordt verlengd met dertig dagen, of datde studenten met een dagvaarding op zak weer naar huis mogen.

Een van de twee daders zou dit jaar zitting nemen in het bestuurvan het Delftsch Studenten Corps. Die benoeming is nu van de baan.De senaat van het corps aan de Phoenixstraat heeft de tweederdejaars leden na het incident geschorst, maar voorzitterLedeboer maakte deze week bekend dat de schorsing van de tweegeweldsplegers tijdelijk is. "Wij hebben een intern systeem vanrechtspraak. Daar is inmiddels uitspraak gedaan, maar het vonnisblijft vertrouwelijk." Een landelijk dagblad meldde dat decorpsleden slechts twee weken geschorst zijn.

Leo de Vries, Delta