NWO stopt met reisbeurzen voor promovendi

Body: 
De landelijke onderzoeksorganisatie NWO wil ondanksbezuinigingen geld blijven uittrekken voor nieuwe plannen. Dat gaatonder meer ten koste van de NWO-reisbeurzen voorpromovendi.

NWO moet, net als de universiteiten, meebetalen aan debezuinigingen die in het regeerakkoord aan de hele overheid zijnopgelegd. Voor NWO komt dat neer op een bezuiniging van twaalfmiljoen gulden. Desondanks wil de onderzoeksorganisatie de komendejaren twintig miljoen gulden vrij maken voor nieuwe plannen. Datstaat in haar meerjarenplan.

NWO hoopt vooral te kunnen investeren in cognitiewetenschappenen bio-informatica. Het eerste vakgebied is de afgelopen jaren "ineen stroomversnelling geraakt", schrijft NWO, door nieuwehersenafbeeldingstechnieken. In de bio-informatica hebbendataverwerkingstechnieken tot "een explosieve groei" geleid. Daaromtrekt NWO nu 4,5 miljoen gulden uit voor een extra stimulans.

Nog eens drie miljoen gaat naar de opleiding tot klinisch-wetenschappelijke onderzoekers. Daaraan is volgens NWO grotebehoefte. Anderhalf miljoen gulden wordt uitgetrokken om ervoor tezorgen dat "meer vrouwen doordringen tot de hogere regionen van dewetenschappelijke staf".

De extra investeringen gaan onder meer ten koste van dereisbeurzen voor promovendi. Dat is pijnlijk, vindt NWO zelf, wantdie beurzen waren erg populair. Maar inmiddels is overal het besefdoorgedrongen dat internationale ervaring bij eenpromotie-opleiding hoort. Daarom moeten de universiteiten daarvoortaan maar zelf voor betalen. Zo spaart NWO een kleine tweemiljoen gulden uit.

HOP, HO