OIO's in dienst universiteit

Body: 
De UU en NWO hebben een overeenkomst gesloten waarin isvastgelegd dat de UU vanaf 1 april 1999 werkgever wordt van doorNWO-gefinancierde OIO's. De betreffende promovendi komen hiermee indienst van de universiteit. Volgens de overeenkomst blijft NWO dekosten vergoeden: het bruto loon van de promovendus conform de CAOmet een vaste opslag van 35 procent voor de werkgeverslasten en opdeclaratiebasis de eventuele kosten van het wachtgeld. Wanneer erintussen wervingstrajecten in gang zijn gezet, zal NWO in dezegevallen een soepel overgangsregime hanteren; een aanstelling indienst van NWO is dan nog mogelijk.