'Om een suite met bubbelbad wordt nooit gevraagd'

Body: 
Reisbureau op de universiteit bestaat vijfjaar

"Op de KLM-vlucht is nog plaats, maar zal ik evenkijken of er een goedkopere mogelijkheid is? Air France lukt ooknog. U moet dan wel overstappen in Parijs, maar u bent bijna dehelft minder kwijt. Maar doen dan?"

Met de telefoonhoorn onder haar kin geklemd maakt MarlonMagendans (26) de boeking definitief. Haar vingers vliegen over hettoetsenbord. Het retourtje Miami is geboekt.

We zijn bij Business Travel International (BTI), het reisbureaudat zetelt op de eerste verdieping van het bestuursgebouw. Eenonopvallend kamertje met een lange balie, beeldschermen erop entelefoons die voortdurend rinkelen. De printer spuugt aan delopende band tickets uit. Afgezien van wat KLM-posters en eenverdwaald modelvliegtuigje heeft BTI niet veel weg van eenreisbureau. In de folderrekken ontbreken aanlokkelijke brochuresmet goudgele stranden en besneeuwde pistes op de cover. "Vreemd isdat niet", vertelt manager Magendans. "We bieden wel vakantiereizenaan, maar de nadruk ligt op zakelijke reizen. Die boeken we voor demedewerkers van de universiteit, de Hogeschool Utrecht, het AZU enhet WKZ. Ook studenten kunnen bij ons terecht voor lossetickets."

BTI is de in zakenreizen grossierende dochter van HollandInternational. Een deel van de vestigingen woont in bij grotebedrijven en instellingen. Vijf jaar geleden ging BTI bij deuniversiteit van start met één medewerkster. In het beginkon zij de boekingen alleen aan. Maar universiteitsmedewerkers zijneen reislustig volkje. Nu telt BTI vier personeelsleden. Gemiddeldnoteren Magendans en haar collega's Mechelien Pronk, Thea Bargerbosen tijdelijke kracht Ietje van den Berg zo'n 25 boekingen per dag."Eigenlijk is het hier altijd hectisch. Alleen rond de feestdagenen in de zomer valt het wel mee", vertelt Magendans.

Medewerkers van de universiteit zijn niet verplicht hun reizenbij BTI te boeken. "Maar waarom zouden ze het niet doen", vervolgtze. Wie zijn buitenlandse trip hier regelt, kiest voor gemak.Langskomen mag, maar is niet nodig, want boeken kan telefonisch.Hotelletje erbij? Een huurauto, visa, vreemde valuta's of travellercheques? Alles is mogelijk. De ticketsworden op het werk afgeleverddoor de universiteitsbode, die desgewenst ook reisgidsen langsbrengt. Daarbovenop geeft BTI per nota 1,5 procent korting op hetticketbedrag. Die korting geldt weer niet voor privéreizen,maar klanten krijgen hierbij een gratis annuleringsverzekering.

Op het reisbureau is opvallend veel KLM-blauw te zien. "Veelmedewerkers van de universiteit willen uitsluitend met KLMvliegen", vertelt Magendans. Waarom weet ze eigenlijk niet. Demaatschappij staat hoog aangeschreven, maar is bepaald niet degoedkoopste. Het lijkt de enige luxe die het universitairepersoneel zich permitteert, want volgens Magendans zijn ze - doorstrakke budgetten gedwongen - behoorlijk op de penning. Om eensuite met bubbelbad wordt nooit gevraagd. "Doe maar een tweesterrenhotel, hoor ik meestal. Het moet zo goedkoop mogelijk. Nou, datkan. In de meeste grote steden hebben we onze adressen."

Sommige faculteiten boeken sporadisch, andere zorgen voor eenflink deel van de omzet. Bij Geneeskunde zijn ze reislustig en ookde afdeling Internationale Samenwerking is een geregelde klant. Vande bestemmingen staan Londen en Parijs hoog genoteerd, maar ookAmerika wordt - vooral bij Geneeskunde - veel geboekt. Deeenvoudige heen-en-weertjes zijn dagelijkse kost voor demedewerksters van BTI. Maar heel soms zit er een lekkeringewikkelde reis bij. "Hoe gecompliceerder, hoe beter", zegtMagendans. Zoals die klant die naar Bolivia moest, ergens in demiddle of nowhere. "Om in Bolivia te komen moest hij al vier keeroverstappen. Dan zoek ik net zo lang tot ik de slimste route hebgevonden. Dat zijn leuke dingen."

Annemiek Lenssinck