Omstreden voorstel financiering Farmacie ingetrokken

Body: 
Het extra miljoen voor de faculteit Farmacie hoeft komend jaarnog niet te worden opgebracht door de vier andere biomedischefaculteiten. Na overleg met de vijf decanen heeft het college vanbestuur zijn voorstel in deze richting ingetrokken en besloten datFarmacie het geld in 2000 uit de universitaire reserve krijgt. Inde tussentijd zal het college een breder voorstel voorbereiden voorde herverdeling van facultaire onderzoeksbudgetten. Met dezeaanvulling ging de Universiteitsraad deze week akkoord met hetnieuwe universitaire bekostigingsmodel.