Omvallende bomen

Body: 

Met boomstompjes die als provisorische grafzerken boven debestrating uitsteken biedt de parkeerplaats aan de Budapestlaan deaanblik van een kerkhof in oorlogsgebied. Afgelopen dinsdag werd omveiligheidsredenen besloten het terrein voor het Wiskundegebouw afte sluiten en een twintigtal populieren onmiddelijk te rooien.Directe aanleiding was het omvallen van een van de bomen een dageerder. De achterruit en het dak van de witte Volvo van eenACCU-medewerker gingen daarbij aan diggelen. De man hadgewaarschuwd kunnen zijn. Een week eerder was op dezelfde plek ookal een personenauto beschadigd toen een boom omging en in zijn valeen tweede exemplaar meesleurde. Op aandringen van de politie werdtoen in diverse universitaire gebouwen het personeel opgeroepen hunwagens van het terrein te verwijderen. Auto's die bleven staanwerden weggesleept. Nadat op last van de politie zeven populierenaan de zijkanten waren gekapt, werd het sein veilig gegeven. Na hettweede voorval deze week werden echter rigoureuze maatregelengenomen. De twee getroffen autobezitters kunnen een schadeclaimindienen bij de universiteit. De oorzaak van de wankele staat vande bomen is waarschijnlijk de lage ligging van het terrein. Dewortels werden daardoor niet geprikkeld op zoek te gaan naargrondwater. Toen bij een recente egalisering van het terrein debetonnen randen om de bomen werden verwijderd en de wortels diezich aan de oppervlakte vertoonden werden gesnoeid was hetdoodsvonnis getekend.


[Bijschrift bij een foto]