Onbevoegd lesgeven 'geen bezwaar'

Body: 
Drie op de tien leraren geven les in een vak waarvoor ze niet bevoegd zijn. Van hen vindt 95 procent dat niet bezwaarlijk, meldt het Sociaal Cultureel Planbureau.

“Die uitkomst staat haaks op het idee van de leraar als professional, waarvoor bekwaamheids- en bevoegdheidseisen zwaar tellen”, aldus het SCP, dat onderzoek deed onder ruim 2700 docenten in het voortgezet onderwijs.

Onbevoegde havo- en vwo-leraren zeggen vaker dan hun onbevoegde collega’s in het vmbo dat ze zichzelf onbekwaam vinden. Dat zou samenhangen met de hogere eisen die deze schooltypen aan de vakkennis van docenten stellen.

Maar ook hun eigen opleiding speelt een rol: docenten met een opleiding ‘oude stijl’, waar een zwaarder accent lag op vakinhoud en kennisoverdracht, zijn eerder bang dat ze tekortschieten dan docenten met een opleiding ‘nieuwe stijl’. Het merendeel van deze jongere docenten volgde zijn opleiding in het hbo, met een zwaarder accent op didactische vaardigheden dan op vakinhoud.

Overigens zijn de meeste docenten best tevreden met hun beroep en is slechts tien procent van plan een baan buiten de school te zoeken.

HOP