'Ondernemerszin' studenten behoeft stimulans

Body: 
Universiteiten moeten studenten aanmoedigen om eeneigen bedrijfje op te zetten. Want Nederland blijft qua'ondernemerszin' achter bij andere Europese landen.

Dat zegt prof.dr. J. Derksen deze week bij het aanvaarden vanzijn leerstoel Kennis en Ondernemerschap aan de KatholiekeUniversiteit Nijmegen. Nederlanders zijn bang om een eigenonderneming te beginnen, aldus Derksen. Daarom moetenuniversiteiten beter hun best doen om het ondernemersschap testimuleren. Dat kan door studenten al vroeg in hun studie kennis telaten maken met aspecten van het ondernemerschap. Zo leren ze wathet inhoudt om een eigen bedrijf te runnen. Daardoor zijn ze laterminder bang om voor zichzelf te beginnen.

Derksens pleidooi sluit naadloos aan bij een rapport van deAdviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) van eenhalf jaar geleden. Elke universiteit of hogeschool moet eigenlijkeen duidelijk 'startersbeleid' voeren, schreef de AWT. Behalveonderwijs in ondernemerschap hoort daar ook bij dat studentenfinanciƫle steun krijgen bij het opzetten van bedrijfjes.

Ook het ministerie van Economische Zaken heeft het probleem vande academische ondernemers ontdekt. Voormalig minister Wijers enex-Philips-topman Pieper namen daarom in 1998 het initiatief voorde zogenaamde Twinning-centra. Die zijn opgezet om academici eenhandje te helpen bij het opzetten van een IT-bedrijf. Startendebedrijfjes kunnen geld lenen van de overheid en krijgen advies vandeskundigen en onderdak in een speciaal gebouw. Met deze stimulansmoet de Nederlandse IT-branche tot Amerikaanse hoogte wordenopgestuwd.

LK, HOP