Onderscheid HBO-WO is uit de tijd

Body: 
De hogescholen willen de muur tussen hoger beroeps-en wetenschappelijk onderwijs slechten. Het onderscheid tussen dietwee is uit de tijd, vinden zij. Daarvan willen zij ministerHermans de komende maanden overtuigen.

Dat zei voorzitter Leijnse van de HBO-Raad vorige week tijdenseen conferentie van de vereniging van universiteiten VSNU. Volgenshem zijn hbo en wo de afgelopen jaren zozeer naar elkaartoegegroeid dat het zogeheten 'binaire stelsel' - met een striktonderscheid tussen de twee - zich overleefd heeft.

In feite bestaat er een scala aan opleidingen in het hogeronderwijs, aldus Leijnse: van zeer beroepsgericht tot heel breed.Maar zowel het hbo als het wo schuiven naar het midden op, en daaroverlappen hbo en wo elkaar steeds meer. Daardoor is hetonderscheid uit de tijd geraakt.

De hogescholen gaan daarom minister Hermans vragen dat uit dewet te schrappen. Hermans zelf zei op de VSNU-conferentie al dathij wel iets ziet in organisatorische samenwerking tussenhogescholen en universiteiten.

Maar de hogescholen willen méér. Zij hopen dat Hermansin het Hoger Onderwijs- en Onderzoek Plan (HOOP) verder wil gaan.Dat plan met de toekomstplannen van de minister verschijnt opPrinsjesdag. De komende maanden praat Hermans met hogescholen,universiteiten en studentenbonden over wat er in het HOOP moetstaan.

Leijnse ontkent niet dat er niveauverschillen bestaan tussen hboen wo. "Maar die zijn gradueel, niet principieel", zegt hij. Alshet wettelijk onderscheid tussen hbo en wo opgeheven wordt, gaathet binaire stelsel binnen vijf à tien jaar in rook op,voorspelt hij. "Dan zien we wel welke nieuwe verschillen erontstaan."

HO, HOP