Onderscheiding voor 't Hooft en Veltman

Body: 
In een stampvolle kantine van het Minnaertgebouw werden vorigeweek donderdag de twee Utrechtse Nobelprijswinnaars Gerard 't Hooften Tini Veltman (op de foto) gehuldigd. Decaan van Natuur- &Sterrenkunde Hans van Himbergen hield een lovende en trotse speechen bewoog de bezoekers ertoe een 'Lang zullen ze leven' te zingen.Onderwijsminister Luuk Hermans hield óók een speech -waarin hij het belang van fundamenteel onderzoek beklemtoonde - enhing de beide laureaten de versierselen om die horen bij dekoninklijke onderscheiding 'Commandeur in de Orde van deNederlandse Leeuw'.

In een stampvolle kantine van het Minnaertgebouw werden vorigeweek donderdag de twee Utrechtse Nobelprijswinnaars Gerard 't Hooften Tini Veltman (op de foto) gehuldigd. Decaan van Natuur- &Sterrenkunde Hans van Himbergen hield een lovende en trotse speechen bewoog de bezoekers ertoe een 'Lang zullen ze leven' te zingen.Onderwijsminister Luuk Hermans hield óók een speech -waarin hij het belang van fundamenteel onderzoek beklemtoonde - enhing de beide laureaten de versierselen om die horen bij dekoninklijke onderscheiding 'Commandeur in de Orde van deNederlandse Leeuw'.


[Bijschrift bij een foto]