Onderwijskunde nog lang niet voorbeeldig

Body: 
De opleidingen onderwijskunde zouden op didactischgebied voorbeeldig moeten zijn. Maar dat zijn ze niet. Ouderwetsehoorcolleges zijn er nog veel, modern onderwijs met computers komtnog niet genoeg van de grond.

Dat schrijft de visitatiecommissie die de vijf universitaireonderwijskunde-opleidingen onderzocht in haar deze week verschenenrapport. Het gaat in het algemeen om kleine (en krimpende)opleidingen, en dat is één van de redenen dat decommissie zich zorgen maakt. Met name het wegblijven vandoorstromers uit het hbo vindt de commissie een verlies.

De Utrechtse opleiding is in het algemeen 'zeker aan de maat',oordeelt het rapport. Opvallend goed of slecht is de opleiding ingeen enkel opzicht. De commissie vindt dat het wetenschappelijkniveau van het afstudeerwerk te vaak laag is. Het eindniveau van deopleiding is wel voldoende. Studenten gebruiken al vaak computers,stelt de commissie tevreden vast, maar docenten veel minder. Daarmoet 'met voortvarendheid' aan gewerkt worden. En het tweede jaarmag wel wat pittiger.

Bij alle opleidingen constateert de commissie een gebrekkigeaandacht voor academische vorming. "Het lijkt wel alsof elkeindividuele docent aanneemt dat de opleiding hiervoor wel zalzorgen", aldus het rapport. Daardoor is er niemand die erstelselmatig aan werkt. Ook de pogingen zelfstandig studeren tebevorderen, vindt de commissie nog niet indrukwekkend. Het gaatvooral om 'aanzetten'. "Er is nog een flinke weg te gaan", is deconclusie.

HOP, HO