Onderzoek naar vestiging RIVM in De Uithof

Body: 
Het college van bestuur van de UU en de directie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaan onderzoeken of een verhuizing van het Bilthovense instituut naar De Uithof tot de mogelijkheden behoort. Op vrijdag 3 juli tekenen zij met dat doel een intentieverklaring. Ook de gemeente Utrecht en de Rijksgebouwendienst zetten hun handtekening.

De voorgenomen verplaatsing van het RIVM ongeveer drie kilometer in zuidelijke richting past in het streven van de UU om het Utrecht Science Park voor instellingen op het gebied van de life sciences, het milieu en de duurzaamheid verder uit te bouwen. De komst van het eerbiedwaardige instituut zou dat streven een forse impuls geven, denken alle betrokkenen. Als belangrijkste optie wordt vestiging in de Zuidwesthoek van De Uithof genoemd, op of rond de plek waar zich nu het Wentgebouw bevindt.

In het AD/UN reageert burgemeester Arjen Gerritsen van De Bilt laconiek op de te verwachten aderlating. Hij zegt trots te zijn dat zijn gemeente al sinds 1953 gastheer van het RIVM is, maar noemt een vertrek naar De Uithof geen ramp. Voor de werkgelegenheid en dus ook voor de economie van De Bilt zal een verplaatsing van de bijna tweeduizend medewerkers over een zo geringe afstand geen grote gevolgen hebben, verwacht hij.

Gerritsen ziet de ontwikkeling van het Science Park Utrecht juist als een bonus voor zijn gemeente. “Als het goed gaat met het Science Park, gaat het ook goed met De Bilt.” In aansluiting op de plannen van de universiteit wil ook De Bilt zich meer gaan richten op innovatie en creatie. Gedacht wordt aan 'een science-as', een lint van kennisgerichte bedrijven, vanaf de Uithof langs de Soestdijkseweg tot ver in Bilthoven. Ook het terrein aan de Van Leeuwenhoeklaan waar het RIVM is gevestigd, maakt deel uit van de Biltse plannen.

EH