Onenigheid over onderwijsbonnen

Body: 
Het is nog maar de vraag of studenten straks naarbelieven kunnen 'shoppen' bij verschillende hogescholen. Dehogescholen eisen dat de universiteiten meedoen aan een proefdaarmee, maar die weigeren dat.

Het voorstel voor een experiment met zogeheten vouchers isafkomstig van minister Hermans. Die wil dat studenten wordengeprikkeld tot bewuste keuzes, en dat universiteiten en hogescholengedwongen worden daarop in te spelen.

Met een proef in het hbo wil Hermans uitzoeken of dat kan doormiddel van vouchers. Vouchers zijn een soort onderwijsbonnenwaarmee studenten naar eigen inzicht delen van een studie kunnen'kopen van een hogeschool of universiteit.

In september dacht Hermans nog dat de journalistiek-studies eengoede proeftuin zouden zijn voor het experiment met vouchers. Maardat is van de baan. Het is zelfs de vraag of de proef sowieso weldoorgaat. De hogescholen willen alleen meewerken als ook deuniversiteiten eraan meedoen. Maar die zijn mordicus tegen.

"Pas als studenten hun vouchers ook aan een universiteit kunneninwisselen, geef je ze echt de keus", zegt een woordvoerder van deHBO-raad. "Alleen dan is er sprake van een volwaardigexperiment."

De universiteiten piekeren er niet over aan de voorwaarde van deHBO-raad te voldoen. "Wat wil Hermans nu aantonen met hetexperiment?" vraagt voorzitter Meijerink van de vereniging vanuniversiteiten VSNU zich af. "Dat de mobiliteit van studententoeneemt als ze meer kunnen kiezen? Dat weten we al."

Volgens de VSNU snijdt het experiment pas echt hout alsuniversiteiten en hogescholen voor hun inkomsten afhankelijk wordenvan het innen van vouchers. "Maar dan zet je het hele hogeronderwijs op zijn kop", zegt Meijerink. "Daar hebben we geenbehoefte aan."

Minister Hermans houdt voorlopig echter voet bij stuk. Inseptember aanstaande wil hij op kleine schaal met zijn proefbeginnen, uitsluitend in het hbo. Hij denkt nu dat vooral dualestudenten (die afwisselend werken en leren) aan zijn experimentkunnen meedoen.

HOP, HO