Ontmoeting prof. Heintz met paus

Body: 
Prof.dr. A. Heintz reikt paus Johannes Paulus II de hand tijdenseen congres over vrouwengezondheidszorg dat vorig najaar in hetVaticaan plaats vond. De Utrechtse hoogleraar gynaecologieverdedigde bij die gelegenheid het recht van vrouwen met kanker omvoor euthanasie te kiezen. In 'Lichtstraat', het blad van het UMCU,noemde Heintz het Vaticaan imponerend, maar de paus een oude ziekeman. "Je zou toch het liefste zien dat zo'n oude man liefdevolverzorgd van zijn laatste dagen geniet in een bejaardenhuis, maarhij moet de hele dag optreden en ontvangen. Eigenlijk is hij deduurste gevangene ter wereld."


[Bijschrift bij een foto]