Ontoereikende luchtverversing Wentgebouw dwingt verhuizing af

Body: 
De medewerkers van de afdeling Personeel (P&O)van Biologie, Farmacie en Scheikunde zullen zo snel mogelijk eenandere werkplek krijgen. Dat heeft het college van bestuur onlangstoegezegd aan de vakbonden. Reden voor het besluit zijn ernstigeklachten over de ontoereikende luchtverversing.

Ontoereikende luchtverversing Wentgebouw dwingt verhuizingaf

De medewerkers van de afdeling Personeel (P&O)van Biologie, Farmacie en Scheikunde zullen zo snel mogelijk eenandere werkplek krijgen. Dat heeft het college van bestuur onlangstoegezegd aan de vakbonden. Reden voor het besluit zijn ernstigeklachten over de ontoereikende luchtverversing.

De betreffende medewerkers kregen steeds meer last van deatmosfeer in hun deel van het gebouw. Zonder uitzondering haddenzij `s middags te kampen met concentratieproblemen, velen kregenkeelpijn, oorpijn of eczeem. De meeste klachten waren binnen eenhalf uur na het verlaten van het gebouw voorbij. Vorig najaarwerden de klachten zo ernstig dat de medewerkers besloten omcollectief naar de bedrijfsarts te stappen. Ook werd de Arbo enMilieu-dienst van de universiteit ingeschakeld. Geconstateerd werddat de luchtvochtigheid regelmatig beneden het toegestane minimumvan dertig procent zakt. De medewerkers kregen toestemming omeerder naar huis te gaan als dat nodig was en het college vanbestuur werd geadviseerd om de afdeling P&O in ieder gevaltijdelijk uit de betreffende hoek weg te halen.

Besloten is nu dat voor de afdeling zo snel mogelijk eennoodvoorziening zal worden ingericht in de vorm van porto-cabinsnaast het Wentgebouw. Na de voltooiing eind februari van deverbouwing van de dierenstallen, die eerder ook al voormilieuproblemen hadden gezorgd, zal een diepgaand onderzoek wordeningesteld naar het luchtbeghandelingssysteem.

Maar directeur De Vries van Farmacie vraagt zich af of deproblemen wel echt oplosbaar zijn. "Dit gebouw en hetventilatiesysteem zijn nu eenmaal niet berekend op de huisvestingvan intensief chemisch en farmaceutisch onderzoek." Wat De Vriesbetreft zou de oplossing simpel kunnen zijn. "Als in dekantoorvleugels de ramen open zouden kunnen, zouden we inéén klap van veel ellende af zijn. We hebben dat wel eensgeopperd, maar zo'n voorstel blijkt niet aan te sluiten bij deideeën van de afdeling Huisvesting over de architecturalewaarde van het gebouw. Helaas voor ons geldt het Wentgebouw alshoogstandje van moderne architectuur. Met alle gevolgen vandienvoor het binnenklimaat."

EH