Ook banen weg bij Farmacie

Body: 
Na Scheikunde en Biologie staat nu ook het departement Farmacie voor een ingrijpende reorganisatie. Reden is een structureel tekort van ongeveer een miljoen euro.

Al eerder was duidelijk geworden dat de Plasterk-overheveling (honderd miljoen van de universiteiten naar NWO) en het achterwege blijven van een compensatie voor de nieuwe cao voor Farmacie moeilijk te behappen zou zijn. Desondanks werd nog lange tijd gehoopt dat het departement de financiële problemen via de weg der geleidelijkheid zou kunnen oplossen. Een tekort van vier ton in het eerste kwartaal van 2009 sloeg die hoop de bodem in.

Volgens departementshoofd Ton de Boer is het verkleinen van de vaste staf via een reorganisatie de beste manier om op langere termijn een gezonde financiële toekomst voor het departement te waarborgen. “We hadden er ook voor kunnen kiezen om geen aio’s meer aan te stellen, maar we willen het onderzoek zo veel mogelijk ontzien.”

De Boer hoopt op korte termijn een reorganisatiecommissie samen te stellen, die wat hem betreft nog in juli een concept-reorganisatieplan moet presenteren. “Dat kan zo snel omdat we al langer nadenken over de toekomst.” Hij verwacht dat de nieuwe organisatie begin 2010 van start kan gaan. De medewerkers zijn via een brief op de hoogte gesteld.