Op zoek naar de studie die bij je past

Body: 
Studiebeurs trekt zestigduizend middelbarescholieren

Ruim zestigduizend middelbare scholieren lieten zichafgelopen week op de Studiebeurs in Utrecht voorlichten over demeest uiteenlopende studies. Jongeren verdiepen zich steeds vroegerin de mogelijkheden, maar kiezen blijft moeilijk. "Het wordtPsychologie, hoewel...."

"Ik ben hier aan het rondkijken maar wat ik nu precies wil, ikweet het niet. Er worden hier zoveel mogelijkheden gepresenteerd.De keuze wordt er niet bepaald makkelijker op."

Net als ruim zestigduizend andere scholieren, struint PeterStienstra (16) uit Oud-Beijerland de dichtbevolkte Jaarbeurshallenaf, op zoek naar de studie die bij hem past. Hij heeft zich zojuistbij de stand van de Universiteit Utrecht aangemeld voor devoorlichtingsdagen bij Economie. "Maar ik ga ook zeker andereuniversiteiten bezoeken."

Stienstra zit nu in de vierde klas van het havo en wil na zijnexamen één jaar naar het hbo omdat hij met eenhbo-propedeuse op zak zo naar de universiteit kan. Al met al heefthij nog twee jaar de tijd voor hij een definitieve keuze maakt.Stienstra is niet de enige die zich ruim op tijd laat informeren.Jongeren verdiepen zich steeds vroeger in de studiemogelijkheden.Hun studiekeuze lijkt zich meer te concentreren in devoor-eindexamenklas. Dat wijzen de resultaten van de landelijkeStudie Keuze Monitor (SKM) uit, die werden gepresenteerd op deStudiebeurs.

De Studie Keuze Monitor is het jaarlijkse landelijke onderzoeknaar studiekeuze onder ruim dertienduizend leerlingen in hetvoortgezet onderwijs. Het onderzoek is een samenwerking vanAROMedia bv, een onderwijsmarketingbureau, en de Stichting voorEconomisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

"Jongeren houden zich eerder met de studiekeuze bezig, omdat zesteeds vroeger worden gedwongen een vakkenpakket te kiezen", zegtKaren Knottenbelt van AROmedia. Jongeren oriënteren zich nietalleen eerder op een studie, ze zullen ook kritischer worden, menenze bij het onderzoeksbureau. Naarmate het hoger onderwijs autonomerwordt, zullen instellingen meer gaan concurreren en dat maaktaankomende studenten kritisch, is het idee.

Maar van harde concurrentie is tijdens de studiebeurs op heteerste gezicht geen sprake, al hebben de meeste universiteiten welhun best gedaan om hun stand er zo verzorgd mogelijk uit te latenzien. Alleen Leiden bindt de strijd aan met de slogan `Leidsestudenten studerenvlotter en beter'.

Fris

Inge Nix, organisator van de stand van de Universiteit Utrecht:"Onze kracht op deze beurs is dat we bezoekers gewoon zo goedmogelijk informeren. We vinden het belangrijk dat de jongeren opeen prettige manier worden geholpen en dat ze een goed beeldkrijgen van de universiteit. Er staat hier zo verschrikkelijk veelop de beurs. Wij raden de toekomstig studenten daarom aan naar devoorlichtingsdagen te komen in november."

Studenten en universitaire medewerkers in okergele blouses zijnin de voormiddag druk in de weer bij de Utrechtse stand. Erverdringen zich enkele tientallen scholieren rond de tafels om zichaan te melden voor een voorlichtingsdag of om brandende vragen testellen. Voor bijna elk vak is er een student present die iets kanvertellen over zijn of haar studie. "We werken steeds met frisseploegen studenten" vertelt Nix, "anders is het niet te doen."

Saskia van Ham (15) uit Den Helder is samen met haar moeder naarde studiebeurs gekomen. Ze zit in vier vwo. "Ik ben hier al zovroeg omdat ik vakken moet kiezen voor volgend jaar, en dan wil ikwel weten welke ik kan laten vallen. Ik wil Scheikunde doen ofBiologie, maar dat kan alleen met de juiste vakken."

Marjanne de Groot (16) uit Oude Water en haar vriendin MarijkeSchouten (16) uit Lopik vragen zich af of het wel slim is geweestnaar de Studiebeurs te komen. "Als je hier bent wordt het er alleenmaar moeilijker op, er zijn zoveel leuke studies", zegt Marjanne."Frans lijkt me erg interessant, maar het kan met mij eigenlijk nogalle kanten op." Marijke had haar keuze al gemaakt voordat ze naarde Jaarbeurs kwam. "Het wordt Psychologie, hoewel...." Waar ze alwel over uit zijn is dat Utrecht de stad is. "Dat is lekkerdichtbij huis, want ik weet niet of ik gelijk op kamers ga", zegtMarijke.

De beurs is niet alleen bedoeld voor aankomende academici enhbo'ers. Ouderejaars studenten kunnen zich er verlustigen aan demogelijkheden voor Europese zomercursussen, een jaartje studerenaan een buitenlandse universiteit of stage lopen in een exotischoord.

Een apart onderdeel van de beurs vormt het Scope on the Globeprogramma. Bij de stand van de Hawaiï Pacific University ishet doorlopend druk. Bij `studieren in Sachsen-Anhalt' staan detwee voorlichters op het drukste moment van de dag met hun handenin hun zakken.

Bij de informatiebalie van de Estlandse Tartu University looptnet één scholier met een stapel folders weg." We hebbenin twee dagen tijd toch enkele honderden scholierengeïnformeerd", zegt Ulle Hendrikson van deEstlandseuniversiteit. "De taal blijft een probleem", erkent ze, "die isniet makkelijk. Alle colleges worden in het Estlands gegeven. Onzetaal lijkt veel op het Fins. Maar buitenlanse studenten krijgen eenintensieve taalcursus voordat ze beginnen", zegt zeoptimistisch.

Hoewel de beurs voor iedereen wat wils lijkt te bieden zijn erook bezoekers die niet kunnen vinden wat ze zoeken. "Ik komspeciaal uit Amsterdam omdat ik me wil laten informeren overLatijns-Amerikaanse universiteiten", zegt Barbara Vazquez (25),studente Europese Studies aan de UvA. "Voordat ik klaar ben metmijn studie, wil ik graag nog een jaar studeren in eenZuid-Amerikaanse land. Maar er staat hier geen enkele universiteituit dat continent. Het thema is toch Scope on the Globe? Noudan!"

Een reisorganisatie deelt folders uit voor een `mega-springbreak' voor eindexamenkandidaten. Na hun examens kunnen deleerlingen zich met zijn duizenden uitleven aan de Costa Brava. Deglossy folder belooft een flitsend nachtleven, lekker eten, stranden de mogelijkheid tot het ontmoeten van veel lekkere babes enboys. Nog net even voordat het grote studeren kan beginnen.

Jeannine Westenberg

De Utrechtse standmedewerkers doen hun best om de scholieren op'een prettig manier te helpen'.