Open Universiteit zoekt steun voor digitaal onderwijs

Body: 
De Open Universiteit zoek steun bij andere universiteiten. Samenmet hen wil zij een landelijk digitaal hoger onderwijs opzetten.Dat schrijft het college van bestuur van de Heerlense instellingvoor afstandsonderwijs in een plan dat toegestuurd is aan ministerHermans. Die vroeg afgelopen najaar om een toekomstplan en toen zeihij ook dat de OU 15 miljoen gulden moet bezuinigen. Het liefst wilhet OU-bestuur het digitale onderwijs landelijk opzetten met eenconsortium van universiteiten en hogescholen. Een tweede optie omte bezuinigen is een fusie met de Universiteit Maastricht, die danook het digitale onderwijs onder haar hoede neemt.