Opleiding geneeskunde moet korter

Body: 
3 november 1998 - De opleidingen tot huisarts enspecialist moeten op de schop, vindt de artsenorganisatie KNMG. Deopleidingen moeten korter worden, meer afstudeervarianten bieden enbeter voldoen aan de eisen van deze tijd. Minister Borst voelt erwel wat voor.

De KNMG wil de opleidingen geneeskunde drastisch inkorten. In dehuidige opzet duurt het negen tot vijftien jaar voordat een studentzich huisarts of specialist mag noemen. De KNMG wil dat studentenna een korte basisopleiding kiezen voor hun hoofdrichting. De keuzekan dan gaan tussen een deelspecialisme en een algemeen vormendevervolgstudie. KNMG- voorzitter prof.dr. J.M. Minderhoud benadruktedat het suggesties zijn, een uitgewerkt voorstel is er nogniet.

Minister Borst steunt het idee om de studie te moderniseren. Deartsen die nu tot specialist worden opgeleid, besteden volgens haarlater een deel van hun tijd aan werk waarvoor ze "te knap, te ouden te duur zijn." Ze wees er bovendien op dat de geneeskundefeminiseert. Nu al is een kwart van de artsen vrouw, over twintigjaar is dat de helft. Mede door die ontwikkeling kiezen artsentegenwoordig vaker voor een deeltijdbaan. Niet alleen om hun vakvol te houden, maar ook om tijd te houden voor hun gezin. Hetartsenberoep is niet langer een levensvervullende taak. Opleidingenmoeten daar beter op inspelen, vatte Borst samen.

De minister greep het congres aan om opnieuw te pleiten voor eenherverdeling van het werk in de gezondheidszorg. Volgens haarkunnen verpleegkundigen een aantal medische handelingen overnemenvan artsen. Ook herhaalde Borst haar eerdere pleidooi voor de'ziekenhuisarts'. Dat zijn basisartsen die na een klinische stageals generalist in het ziekenhuis aan de slag kunnen.

Als de opleiding korter duurt, komen artsen eerder op dearbeidsmarkt. Dat is hard nodig, vindt de KNMG. Gezien het tekortaan huis-, kinder- en transplantatieartsen dreigt er "een medischmillenniumprobleem", waarschuwde Minderhoud.

HOP, MtW

Voor meer informatie over deGeneeskunde-opleiding, zie de special over Geneeskunde in derubriek Achtergrond.