Opleidingsdirecteur van het Jaar kan goed luisteren

Body: 
Hij is sinds vorige week de trotse bezitter van Het Gouden Oor. Leo Lentz werd door LinQ, de organisatie voor studenten in medezeggenschap, uitgeroepen tot Opleidingsdirecteur van het Jaar. De opleidingscommissie van Nederlands nomineerde hem. Het is de eerste keer dat deze verkiezing werd gehouden.

Vereerd?

“Jazeker. Ik kende het initiatief aanvankelijk niet. Maar toen ik hoorde dat de prijs vanuit de studenteninspraak kwam, vond ik dat een mooie gedachte. Ik heb wel hart voor de universitaire democratie.”

U vindt zelfs dat de opleidingscommissie brutaler mag zijn …

“Het kan inderdaad wat kritischer. Voor studenten is die commissie de enige plek waar ze formeel iets te zeggen hebben over hun opleiding. Als je vindt dat een opleidingsdirecteur verkeerde keuzes maakt, moet je dat daar laten blijken. Dat komt de kwaliteit van de opleiding ten goede. Deze prijs zie ik ook graag als een stimulans voor dat dualisme.”

Wat moet een goede opleidingsdirecteur in huis hebben?

“Ik denk dat een goede balans tussen luisteren en een koers uitzetten het belangrijkst is. Het is soms best lastig om die twee zaken te wegen. Zo stuitte dit jaar het plan om alleen voor het eerste jaar van Nederlands een semestersysteem in te voeren op veel verzet van docenten die niet met twee verschillende roosters wilden werken. Uiteindelijk ben ik op mijn schreden teruggekeerd.”

Neemt de universiteit de inspraak van studenten eigenlijk wel serieus?

“Dat denk ik zeker. Het ontbreekt deze universiteit naar mijn mening alleen aan een goed digitaal instrument waarmee we cursussen kunnen evalueren. Nu hebben we te maken met applicaties die ergerlijke foutmeldingen geven of vergeten reminders te sturen. De respons van studenten is mede daardoor vaak erg laag. Dus als ik om een cadeautje zou mogen vragen … ”

LinQ deelt u nu een voorbeeldfunctie toe. Terecht?

“Ach, ik denk dat er wel meer rolmodellen binnen de universiteit rondlopen. Zelf kijk ik op tegen de opleidingsdirecteur van Diergeneeskunde. Bij die opleiding is de kwaliteitszorg voor het onderwijs en de toetsing erg goed geregeld. Daar kan ik op mijn beurt nog wat van leren.”