Opwinding in de postkamer na Telegraaf-bericht

Body: 
Grote opwinding vorige week donderdag in de universitairepostkamer. Oorzaak was een Telegraaf-interview met topman JacquesVermeeren van Océ Facility Services die doodleuk meedeelde datvrijdag duidelijk zou worden of de overname van de postkamer zoudoorgaan. Ook al ontkende universiteitssecretaris W. Kardux hetbericht meteen, toch bleven onder het motto 'waar rook is, is vuur'geruchten de ronde doen. Vooral ook omdat net die ochtend eenrapport aan het college van bestuur was overhandigd over detoekomst van het Faciliteitenbedrijf, waarin naar verluid, ookwordt gesproken over uitbesteding van FBU-onderdelen. Maar dit keerwas er echt niets aan de hand. De Telegraaf-journalist had zichdomweg vergist en de postkamer van de universiteit verward met hetGrafisch Centrum van de gemeente dat vrijdag inderdaad doorOcé is overgenomen. Het wachten is nu dus op het moment waarophet college van bestuur de conclusies uit het FBU-rapportvrijgeeft.

EH


[Bijschrift bij een foto]