Oud-studenten lossen massaal af

Body: 
Drie keer zoveel oud-studenten als vorig jaar hebbenvlak voor de jaarwisseling nog snel (een deel van) de rente op hunstudieschuld afgelost. Zij werden verrast door de wijziging in debelastingwet, die aftrek van de rente per 1 januari onmogelijkmaakt. De oud-studenten losten in december zo'n 4,5 miljoen guldenrente af, tegen 1,2 miljoen vorig jaar.

De studentenbonden zijn boos over de afschaffing van derenteaftrek. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft demogelijkheid onderzocht juridische stappen te nemen tegen demaatregel. "We hebben gekeken of de overheid in strijd was met hetvertrouwensbeginsel. Studenten zijn die schuld namelijk aangegaanmet het idee dat de rente aftrekbaar is van de belasting", zegtFransien van ter Beek van het LSVb. Maar juridisch bleken er geenmogelijkheden voor het LSVb. De wet is aangenomen door de Eerste enTweede Kamer.

Veel oud-studenten werden verrast door de afschaffing van derenteaftrek. Dat blijkt uit het aantal telefoontjes dat deInformatie Beheer Groep in december kreeg. Zestig procent daarvanging over de renteaftrek. De LSVb had graag gezien dat de overheidde oud-studenten beter had genformeerd. Ter Beek: "Het isnatuurlijk een slechte zaak dat de studenten niet netjes op dehoogte gebracht zijn van de nieuwe plannen." De IBG had graag eenbrief gestuurd aan de oud-studenten, verzekert een woordvoerder vande IBG. "Maar de Tweede Kamer ging pas in november akkoord met dewijziging. Daardoor was dat onmogelijk."

Ter compensatie voor de afschaffing van de aftrek heeft ministerHermans de rente op de studieschuld per 1 januari 2001 verlaagd van5,92 naar 5,18 procent. De rente op leningen die voor 1992 zijnafgesloten, komt op 3,53 procent.

HOP, HO/MK


Nieuwe belastingregels per 2001:

- Er geldt vanaf 2001 een heffingskorting: vanaf de eerstegulden wordt belasting betaald, maar een bedrag van 3400 guldenwordt in mindering gebracht op te betalen belasting.

(Voor 2001 gold de belastingvrije som: Een bedrag van 8000gulden mocht verdiend worden zonder er belasting over te hoevenbetalen.)

Voorbeeld:

Een student verdient 300 gulden per maand, ofwel 3600 per jaar.In 2001 moet hij over 3600 gulden een belasting betalen van 32procent, ofwel ongeveer 1200 gulden. Maar van deze 1200 gulden magde heffingskorting worden afgetrokken. De rekensom is dan alsvolgt: 1200 gulden - 3400 gulden is -2200 gulden. De student zietniets van deze 2200 gulden. Voor de fiscus is 1200 gulden - 3400gulden namelijk 0.

- Rente over studieleningen is niet langer aftrekbaar van debelasting. Zowel studenten die nu studieschuld opbouwen alsoud-studenten die dit in het verleden heben gedaan, wordenfinancieel benadeeld.

- Rente op studieleningen wordt verlaagd naar 5,18 procent.

(Voo r 2001 was dat 5,95 procent.)