OV-kaart geen invloed op auto-gebruik

Body: 
Studenten van nu stappen bijna net zo vaak in de auto als hunvoorgangers zonder OV-kaart. De invoering van de OV-kaart heeftdaarom nauwelijks effect op het milieu en het aantal slachtoffersin het verkeer. Dat zegt een ambtelijke werkgroep die voor ministerHermans heeft uitgezocht welke keuzes mogelijk zijn rond detoekomst van de OV-kaart. Sinds de invoering van de OV-kaart, in1991, reizen studenten ongeveer twee keer zoveel met het openbaarvervoer, maar ze fietsen minder. Ongeveer 150.000 studenten met eenweekkaart heeft strikt genomen geen OV-kaart nodig, vindt deambtelijke werkgroep. Zij wonen minder dan tien kilometer, een halfuurtje fietsen, van hun opleiding. De OV-kaart heeft bovendien inde hand gewerkt dat studenten weliswaar op kamers zijn gaan wonen,maar toch nog ver van hun studie.