Oxford best toegankelijk

Body: 
Veel Britse leraren van publiek gefinancierde scholen denken ten onrechte dat hun leerlingen niet in aanmerking komen voor de universiteiten van Oxford en Cambridge. Daardoor vallen jongeren uit armere gezinnen buiten de boot.

Dat blijkt uit een enquête van Sutton Trust, een organisatie die de deelname van minder draagkrachtige jongeren aan het Britse hoger onderwijs moet vergroten. Bijna de helft van de leraren van scholen die door de overheid bekostigd worden, zegt zijn leerlingen zelden te adviseren om naar een plaats aan Oxford of Cambridge te solliciteren.

Toch is in werkelijkheid meer dan de helft van de nieuwe ‘Oxbridge’-studenten van hun scholen afkomstig. Ook de kosten vallen veel lager uit dan gedacht, omdat het collegegeld in het Verenigd Koninkrijk een maximum kent. Er bestaan veel misvattingen over Oxford en Cambridge, concluderen de onderzoekers.

In Groot-Brittannië ligt de deelname van scholieren uit de onder- en middenklasse gevoelig. De regering zet dan ook grote druk op de topuniversiteiten om meer studenten te werven onder groepen die daar vroeger niet of nauwelijks voor in aanmerking kwamen. Dure privéscholen geven overigens nog altijd sneller toegang tot topuniversiteiten. De brandende vraag is telkens of dat komt door niveauverschillen of door klassenverschillen.

HOP