Parasieten in ons drinkwater

Body: 
Niet al het Nederlandse water is even zuiver. Zobleek onlangs nog toen besmetting met de legionella bacterie meerdan twintig levens eiste. Gertjan Medema schreef een proefschriftover bedreigingen van ons drinkwater: in het bijzonder deparasieten Cryptosporidium parvu en Giardia intestinalis. MooieLatijnse namen voor zeer resistente, infectueuze en langlevendeveroorzakers van darminfecties.

Bioloog Medema onderzocht in opdracht van de Nederlandseoverheid en de waterleidingbedrijven in hoeverre de aanwezigheidvan deze - in de Verenigde Staten en Engeland veel voorkomende -parasieten in het Nederlandse water aangetoond kan worden. Uit zijnpromotie-onderzoek blijkt dat de parasieten algemeen voorkomen inons oppervlaktewater.

Niet de Nederlandse huishoudens zijn de belangrijkstebesmettingsbron. De 'protozoa' komen vooral het land binnen via degrote rivieren. Ook watervogels zijn verspreiders van de parasietenen veroorzaken besmetting van het oppervlaktewater. Medema'sonderzoek toont aan dat het niet reëel is om te eisen dat deallerlaatste parasiet en bacterie uit drinkwater wordt verwijderd.De zuivering moet in staat zijn de concentraties te verlagen toteen niveau waarop het risico verwaarloosbaar klein is.

De waterleidingbedrijven kunnen dat doen door de kwaliteit vanhun grondstof (het oppervlaktewater) vast te stellen en hetrendement van de drinkwaterzuivering daarop af te stemmen. Zo kanhet gevaar van ziekteverwekkers tot een verwaarloosbaar niveauworden teruggebracht.

De Nederlandse waterleidingbedrijven zijn al op de hoogte. DeNederlandse watergebruiker hoeft dus niet te vrezen voor infectiesen epidemieën. De kans om deze parasieten via drinkwaterbinnen te krijgen is verwaarloosbaar klein.

Ook de, inmiddels beruchte, legionella bacterie is eenbedreiging voor ons drinkwater, aldus Medema, maar zal alleengevaarlijk worden daar waar warm water (25-50ÆC) té langstilstaat ("kijk dus ook uit bij douchekoppen zonder mengkraan").Stapt hijzelf vol vertrouwen in een bubbelbad? "Ik wil eerst welzeker weten dat het volgens de

voorschriften is aangelegd en wordt gebruikt, maar het lijkt mewel wat om na mijn promotie te kunnen ontspannen", aldus de37-jarige doctor in spé, die vanmiddag zijn proefschriftverdedigt.

NV