Parkeren

Body: 
Ter verlichting van de parkeerproblemen zal de capaciteit van deparkeergarages bij het AZU worden uitgebreid. Op Parkeergarage Zuidzal een extra laag worden gebouwd, goed voor 325 plaatsen. Dezeuitbreiding is naar verwachting in in mei/juni 1999 gereed. OpParkeergarage Noord komen twee extra parkeerlagen, met daarbovennog eens vier lagen bestemd voor laboratoria en kantoren. De Raadvan Bestuur van het AZU heeft dit vorige week besloten. Voor deuitbreiding van `Noord' is overigens nog geen toestemming, omdatdeze uitbreiding de door Verkeer en Waterstaat vastgestelde normente boven gaat. Het AZU is daarover nog met de minister inonderhandeling. De extra voorzieningen voor het AZU zijn voor dehele Uithof van belang, omdat veel AZU-bezoekers nu uitwijken naarparkeerterreinen die eigenlijk voor medewerkers van de universiteitzijn bedoeld.