Paul Hermans maakt switch uit onvrede

Body: 
Directeur Paul Hermans van de faculteit Scheikundeverruilt zijn huidige werkkring per 1 mei voor de functie vanmanager van de ondersteunende diensten in het Bestuursgebouw vooreen experimenteerperiode van maximaal één jaar.

Reden voor het vertrek van Hermans is onvrede over debestuurlijke gang van zaken bij Scheikunde. In de nieuwsbriefChemie Actueel maakt hij duidelijk dat zowel de geringe waarderingvoor de ondersteunende diensten binnen zijn faculteit als defrustrerende gang van zaken rond de herverdeling van ruimte in hetWentgebouw voor hem reden is geweest om na nog geen 3,5 jaar zijnontslag in te dienen.

Op 1 mei aanvaardt Hermans - die voor zijn komst bij Scheikundedirecteur was van het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium - eentijdelijke functie in het Bestuursgebouw. Hij zal daar de leemteopvullen die ten aanzien van het beheer is ontstaan door hetvertrek van secretaris Wim Kardux naar het college van bestuur. Detaken van de secretaris op het gebied van de coördinatie vande beleidsvoorbereiding worden per 1 mei overgenomen door directeurOnderwijs Erwin Vermeulen.

In zijn nieuwe baan zal Hermans enerzijds de coördinatievan het financiële en personele beheer op zich nemen van dediensten in het Bestuursgebouw. Anderzijds wordt begin volgend jaareen advies van hem verwacht over het toekomstige beheer van debestuursdiensten. Dat advies is nodig nu het college heeft beslotenom de secretarisfunctie te laten vervallen.

EH

Zie ook het nieuwsbericht 'Hermans tussen tweevuren' en de Analyse (Rubrieken).