Pc-privé voor studenten

Body: 
De faculteit Sociale Wetenschappen wil starten meteen pc-privé project voor studenten. De faculteit heeftdaartoe een overeenkomst gesloten met de Rabobank. De faculteit wilop deze manier bevorderen dat alle nieuwe studenten een pcaanschaffen. Studenten die binnen vier jaar en vier maandenafstuderen krijgen tweeduizend gulden terug van defaculteit.

Studenten die een rekening openen bij de Rabobank kunnen eenkrediet krijgen van 12.500 gulden tegen een lage rente. De leninghoeft pas vanaf een jaar na afstuderen afgelost te worden. Defaculteit op haar beurt biedt de mogelijkheid om voordelig een goeduitgeruste pc of laptop aan te schaffen.

"De faculteit wil graag dat alle studenten een pc hebben" aldusdr. René van Hezewijk, die vanuit het bestuursteamverantwoordelijk is voor het project. "De meeste eerstejaars hebbeneen heel oud beestje. Terwijl de ouderejaars vaak een computerhebben die eerder te goed is, en dat spoort dan niet met hetonderwijs dat de faculteit aanbiedt. We willen dat graagstroomlijnen."

Van Hezewijk denkt dat het project ook extra studenten kantrekken. "Bovendien hopen we studenten te stimuleren om op tijd afte studeren." Een berekening heeft uitgewezen dat de faculteit geldoverhoudt aan de tweeduizend gulden-regeling, ook als heel veelstudenten aanspraak gaan maken op de premie.

Vooralsnog kunnen alleen studenten die in september aan destudie beginnen meedoen. Dat geldt ook voor deeltijdstudenten. Determijn voor afstuderen ligt voor hen op zeven jaar en viermaanden.

AvD