Plan voor oriëntatiejaar aan Kamer aangeboden

Body: 
Scholieren die na havo of vwo niet weten wat ze willen, ofstudenten die er in het eerste jaar achterkomen dat ze eenverkeerde opleiding hebben gekozen, moeten een'oriëntatiejaar' kunnen volgen. Dat stellen vier hogescholenen de Universiteit van Amsterdam die al zo'n jaar aanbieden. Andereinstellingen zouden dat ook moeten doen, want de 'tussenjaren'voorkomen een hoop ellende: van drugsmisbruik tot psychiatrischeklachten. Maar het kost een paar centen en daar moet de overheid inbeeld komen. De initiatiefnemers overhandigden vrijdag een petitieaan Tweede Kamerlid Maria van der Hoeven van het CDA. Daarin staatdat de overheid een oriëntatiejaar financieel aantrekkelijkmoet maken, bijvoorbeeld door het collegegeld fiscaal aftrekbaar temaken en studenten een lening aan te bieden.