Pleidooi voor algemene slachtofferverzekering

Body: 
Om slachtoffers te compenseren voor de financiƫle gevolgenvan het ongeluk of de overtreding waarvan zij het slachtoffer zijngeworden, zou in ons land een algemene slachtofferverzekeringmoeten worden ingevoerd. Die aanbeveling doet arts en jurist D.Rambocus in het proefschrift 'Medisch-juridische causaliteit',waarop hij deze week is gepromoveerd. Volgens Rambocus vereist debeschaving dat de mate van bescherming van slachtoffers vanstrafbare feiten, verkeersongelukken en medische fouten nietafhankelijk is van economische, financiƫle of politiekeoverwegingen. Een discussie over slachtofferhulp op basis vanandere dan louter humane argumenten is zinloos en beledigend voorslachtoffers, aldus Rambocus, die in zijn boek overigens niet naderingaat op de vorm die de door hem voorgestelde verzekering zoumoeten krijgen.