Pleidooi voor thema-onderwijs

Body: 
Studenten van verschillende faculteiten moeten demogelijkheid krijgen samen één vak te volgen in ruil voorstudiepunten. Het college van bestuur moet geld vrijmaken en allefaculteiten warm maken om dit 'superfacultair themagerichtonderwijs' in de nabije toekomst mogelijk te maken.

Het plan is afkomstig van de studenten van de Universiteitsraad.Zij vinden dat themagericht onderwijs (tgo) bijdraagt aan deacademische vorming. Studentlid Jop Schaap: "Alle studenten moetenhierbij vanuit hun eigen discipline kijken naar een bepaaldonderwerp. Zo leren ze over de grens van hun eigen discipline tekijken."

Volgens Schaap zijn er legio onderwerpen te bedenken. Vanpraktische tot meer theoretische. Ook een combinatie is mogelijk."De kritiek die we krijgen is dat te praktische voorbeelden nietacademisch genoeg zouden zijn. Maar een thema als de Betuwelijn oflawinegevaar kun je praktisch bekijken en ook in het theoretischetrekken."

Ook voor het internet is een grote rol weggelegd bij ditsuperfacultair onderwijs. Schaap: "Omdat je geen vaste uitvalsbasishebt, kan informatie het gemakkelijkst uitgewisseld worden viawww." De studenten kregen geanimeerde reacties op hun idee, mits erstudiepunten voor staan. "Zonder studiepunten is het moeilijkerstudenten te motiveren."

GK

Zie ook de Opinie (Rubrieken)