Populariteit boek groeit nog steeds

Body: 
Wie dacht dat de digitalisering het lezen van boeken terugdringt, heeft het mis. De Nederlanders hebben in 2007 meer boeken gekocht dan in het jaar daarvoor. Aldus de jaarcijfers van de Stichting voor propaganda van het boek, CPNB.

Totaal werden vorig jaar ruim 45 miljoen boeken aangeschaft. Dat is een stijging van 4,6 procent ten opzichte van 2006. De lezers gaven 568 miljoen euro uit, wat weer een stijging is van 7,5 procent.

De jaarcijfers werden vandaag bekend gemaakt op Vers voor de Pers, de bijeenkomst voor professionals in het boekenvak die de start van het voorjaars-boekenseizoen markeert. Overigens betreffen de cijfers algemene boeken; schoolboeken en educatieve uitgaven zijn niet meegeteld.

AH