Portiers gesteund door Lokaal Overleg

Body: 
De actie van de portiers vanwege de negatieve gevolgen van de nieuwe cao op hun salaris, heeft 650 handtekeningen opgeleverd. Het Lokaal Overleg nam de lijst met steunbetuigingen in ontvangst en hoopt dat er nog wat te repareren valt..

Het Lokaal Overleg werd vertegenwoordigd door collegevoorzitter Yvonne van Rooy, het hoofd van het dienstencentrum P&O Rob Cozzi en de woordvoerder van de werknemersorganisatie Jack van Poppelen. Zij steunen de actie van de portiers en hopen dat zij op lokaal niveau nog iets voor hen kunnen betekenen.

De clausule waar het om draait, gaat over het afschaffen van de onregelmatigheidstoeslag tussen zes en acht uur 's avonds. Nu krijgen onder andere werknemers van security en de portiers hier nog extra voor betaald. Als de nieuwe cao zou worden aangenomen met deze clausule, kan dit sommige werknemers zo'n 300 euro per jaar kosten.

De Universiteit Utrecht leeft met de portiers mee en wil op lokaal niveau medewerkers die er minimaal 300 euro op achteruit gaan en deze toelage langer dan twee jaar hebben gekregen, tegemoet komen. Aan de landelijke tafel, zegt Cozzi, is hier al over gesproken. Afwachten is nu wat de letterlijke cao-tekst is voordat de universiteit op lokaal niveau iets kan toezeggen.

Cozzi: "En dat kan nog lastig worden. Er is besloten in plaats van een minimum-cao een standaard-cao af te sluiten. Dat maakt verschil. In het eerste type mag je als werkgever in positieve zin afwijken van de cao. In het tweede type mag dat alleen als er in de tekst bij een bepaalde afspraak staat dat je er in positieve zin van mag afwijken. De cao-tekst zou vorige week klaar zijn, maar ik heb er nog niets over gehoord."

Bij de AbvaKaboFNV was vanochtend niemand bereikbaar voor een toelichting.

GK