'Precies wat Amerika wil: soap'

Body: 
Utrechtse studenten bekijken de Clintontapes

Bill Clinton kan zijn functie als staatshoofd van deVerenigde Staten amper uitoefenen. Zijn politiek beleid is'overruled' door zijn seksuele praktijk. Clinton loopt zijn lulachterna, de Republikeinen kijken die lul achterna en het MiddenOosten wijst die lul na. Het wachten is nu op de publieke opinie,het oordeel dat zij velt, zal uiteindelijk Clintons lot alspresident bepalen.

In de Uitwijk stond maandag de televisie aan, toen het vier uurdurende verhoor van Clinton door de Grand Jury werd uitgezonden.Carl en Laurens, beiden studenten cognitieve kunstmatigeintelligentie (CKI), beoordeelden de hele vertoning als pulp.Volgens hen, hoeft de president voor overspel helemaal niet vooreen Grand Jury te verschijnen. "Zijn overspel doet niets af aanzijn prestaties als staats-hoofd". "Alhoewel", bedenken ze, "nuinmiddels wel."

Vijfendertig studenten schaarden zich voor de buis in de Uitwijkom de peepshow te volgen: het viel blijkbaar tegen want een halfuur later zaten er nog vijftien en na een uur nog vijf.

De videobanden werden afgedraaid in een kelder van hetCongresgebouw op een gammel machientje en dat was te merken. Deuitzending van het verhoor liet op zich wachten en de televisievertoonde regelmatig beelden van twee techneuten, die probeerdeneen videoband terug te spoelen, te verwisselen en op te starten."Het is toch wat dat dit gekluns wereldwijd wordt uitgezonden",luidde het televisiecommentaar van Maarten van Rossem en destudenten lachten instemmend.

"Dit kan zijn populariteit alleen maar goed doen. Clinton komtover alsof hij zelf niet snapt waarom hij daar zit. Daarbij zijn devragen die gesteld worden behoorlijk belachelijk en de antwoordendie Clinton geeft heel redelijk", zeggen Leendert en Freek, ook CKIstudenten. Ze vinden dat Clintons overspel los staat van zijn taakals staatshoofd. "Alleen als Clinton meineed heeft gepleegt is deimpeachement procedure terecht." De studenten associƫrenlogisch verder: "Wim Kok heeft vroeger eens een paar repen chocolauit de supermarkt weggenomen."

Cor, hbo-student zegt, "Het is opvallend dat wij de helesituatie absurd vinden, maar het is precies wat Amerika wil: soap.Leuke problematiek voorgeschoteld krijgen Ć  la Jenny Jones".Hij kijkt even naar Clinton op televisie en zegt dan: "Zij zou zoiemand graag in haar programma willen, iemand die zegt: 'Ik bengepijpt, maar het was geen seksuele relatie'. Het is de Amerikaansemanier om dingen te doen. Amerika leert als het ware eenlesje."

"Of de Republikeinen tot de impeachement procedure zullen overgaan", zegt Gerard van der Wulp, "hangt af van de publieke opinieen die wordt bepaald door een evenement als vandaag. Dit istelevisie-democratie ten top." Martha, studente Algemene SocialeWetenschappen zegt: "In India heeft het staatshoofd zes vrouwen,vermoed ik. Geen haan die daar naar kraait. En Amerika brengtzichzelf zo in diskrediet, dat een land als Irak opeens weer eenboycot durft uit te roepen, onder het motto van 'jij president, jijniet deugen'. Dat is boeiend"

KH