Premieverhoging OHRA-ziektekostenverzekering

Body: 
Per 1 januari 2000 verhoogt OHRA de premie van de collectieveziektekostenverzekering met 11,6 procent. OHRA heeft de premiesvoor de aanvullende verzekeringen, zoals de Nieuwe Extra PlusVerzekering, verhoogd met 9,9 procent. Volgens OHRA zijn dezepremieverhogingen noodzakelijk wegens aanhoudende kostenstijgingenin de gezondheidszorg en tegenvallende resultaten uit hetverleden.

In het nieuw polisblad dat in december verschijnt, krijgenUU-medewerkers die verzekerd zijn bij OHRA uitleg hierover.