Prestatiebeloning medici

Body: 
Medewerkers van de medische faculteit moeten voorbijzondere prestaties beloond kunnen worden met een financiƫlebonus of met het omzetten van een tijdelijke aanstelling in eenvast contract. Dat zijn enkele van de suggesties vanorganistiebureau McKinsey in een deze zomer gepubliceerderapportage over de toekomst van het Utrechts Medisch Cluster(UMC).

In dat rapport doen medewerkers van McKinsey een aantalvoorstellen voor de toekomstige organisatie van het UMC. Hetsamenwerkingsverband van medische faculteit en academischziekenhuis heeft dit voorjaar aangegeven dat het UMC moetuitgroeien tot een 'internationaal toonaangevend academischbiomedisch centrum'. McKinsey doet nu in het kader van hetzogeheten project 'Strategische Koersbepaling' een aantalaanbevelingen over de manier waarop dit doel het best kan wordenbereikt.

Om de gewenste kwaliteit te bereiken is een getalenteerde engedreven staf nodig die werkt in een aantrekkelijke en stimulerendeomgeving, aldus het rapport, dat daarom veel aandacht besteedt aanmethoden om toptalent te mobiliseren.

Een van die methoden is het opzetten van een scoutingsapparaat.Een apart fonds moet worden ingericht om succesvolle post-doc's uitbinnen- en buitenland naar Utrecht te halen. Die krijgen vijf jaarde tijd om een eigen onderzoeksgroep op te bouwen waarna dezezichzelf zal moeten kunnen bedruipen.

Ook via prestatiebeloning moet het personeel worden gemotiveerdom beter te presteren, stelt de rapportage, die voor dit voorstelleentjebuur speelt bij het AZU/WKZ-systeem. Ook wordt gesuggereerdom meer tijdelijke aanstellingen in te voeren, die slechts bijgoede prestaties kunnen worden verlengd of omgezet in een vastcontract.

De aanbevelingen van McKinsey zullen dit najaar verder wordenuitgewerkt in projectgroepen van medewerkers van faculteit enziekenhuis, waarna door het bestuur van het UMC een definitievekoers worden uitgezet.

EH