Prestatiebeurs kost oud-studenten tachtig miljoen

Body: 
Achttienduizend oud-studenten moeten hun basisbeurs terugbetalen. Zij studeerden niet binnen tien jaar af en hebben een gezamenlijke schuld van tachtig miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de IB-Groep. Het betreft studenten uit de eerste lichting 'prestatiebeursstudenten' die in september 1996 onder minister Ritzen begon met studeren.

Van de achttienduizend zijn dertienduizend afkomstig uit het hbo, wat kan worden verklaard uit de grotere instroom in het hbo. Relatief heeft het wo zelfs iets meer uitvallers dan het hbo. Opmerkelijk is dat het grootste deel van de afhakers pas na drie jaar met zijn studie stopte, en dus ook voor drie jaar of langer basisbeurs moet aflossen.

Niet alleen ex-studenten die hun basisbeurs moeten terugbetalen hebben een studieschuld. Momenteel lossen ruim driehonderdduizend oud-studenten een studieschuld af van ieder gemiddeld tienduizend euro. Dat is ruim vijfhonderd euro meer dan drie jaar geleden. De totale studieschuld bedraagt dus ruim drie miljard, inclusief terug te vorderen basisbeurzen.

De komende jaren neemt de gemiddelde studieschuld naar verwachting flink toe. Sinds september mogen studenten hun jaarlijkse collegegeld lenen en kunnen ze maandelijks 280 euro extra overgemaakt krijgen.

HOP