Prijs voor Meesterschap 1999 voor hoogleraar Gerritsen

Body: 
De Utrechtse hoogleraar middeleeuwse letterkunde dr. W.P.Gerritsen (1935) ontvangt op 5 november de Prijs voor Meesterschap1999 van de de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De prijswordt eens in de vijf jaar uitgereikt; in 1994 won Hugo Claus hem.Gerritsen wordt gelauwerd, aldus de jury, vanwege zijn"originaliteit, inventiviteit, veelzijdigheid en zijn behoedzame enweloverwogen redeneertrant." In zijn boeken en artikelen heeftGerritsen onder meer veel aandacht besteed aan 'Die wrake vanRagisel', een Middelnederlandse Arturroman waarop hij ookpromoveerde, aan 'Lantsloot vander Haghedochte' en aan 'De reis vanSint Brandaan'. Op onderwijsgebied heeft hij zich onder anderesterk gemaakt voor de Utrechtse interdisciplinaire bovenbouwstudieMiddeleeuwse Studies.