PRIJSVRAAG: Huisgenoten, een ervaring apart...

Body: 
Veel studenten hebben er last van... of juist niet.De beschimmelde afwas, de te luide dreunmuziek, de bevlooide poes,het te rumoerige ontwaken... de meest onnozele aanleidingen kunnenruzies losweken onder huisgenoten. Maar er kunnen ook relatiesopbloeien, of vriendschappen voor het leven geslotenworden.

De redactie van het U-blad nodigt studenten en medewerkers uithun ervaringen met huisgenoten op schrift te stellen. Het verhaalmag maximaal 600 woorden omvatten en moet uiterlijk 21 juni terredactie zijn. De meest treffende inzendingen worden afgedrukt inhet laatste U-blad van deze jaargang (dat op 1 juli verschijnt) ende auteurs daarvan worden met een boekenbon beloond. De bijdragengraag aanleveren op diskette (WP 5.1) of per e-mail (redactie@ublad.uu.nl).