De Stichting Hippocrates Studiefonds maakt bekend dat zij in 2018 wederom enkele prijzen zal toekennen voor medisch wetenschappelijk onderzoek, verricht door studenten Geneeskunde vóór hun masterexamen.
Beoordeling vindt plaats op basis van een schriftelijk verslag over het verrichte onderzoek. Het College van Regenten let o.a. op de vorm van het verslag, de aard van de methoden die bij het onderzoek zijn toegepast en de kwaliteit van het verrichte werk.
De prijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag van € 2000. De prijsuitreiking vindt meestal plaats in het najaar op een nog nader aan te geven locatie en de winnaars mogen tijdens de prijsuitreiking een korte voordracht houden over hun werk. Bekijk hier de abstracts van het wetenschappelijk werk van de prijswinnaars 2017.

Een ieder die meent voor een prijs in aanmerking te komen, kan een formulier en inlichtingen aanvragen bij:
het Secretariaat van de Stichting Hippocrates:
p/a Stafsecretariaat Keel-Neus-Oorheelkunde
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
H5-39
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Telefoon: 071-5262456
E-mail: m.h.haasnoot-philippo@lumc.nl

Het onderzoeksverslag en formulier dienen digitaal vóór 1 maart 2018 ingeleverd te worden op bovenstaand mailadres.