Probleemjongeren naar studentenhuis

Body: 
De Stichting Jongerenhuisvesting (SJHU) gaat dit jaar vijfprobleemjongeren in een gewoon studentenhuis plaatsen. Het gaathierbij om een proefproject. Jongeren die niet studeren of werkenof die uit het hulpverlenerscircuit komen kunnen nauwelijks eenkamer vinden in Utrecht. Dat zijn vaak jongeren die bijvoorbeelddak- en thuisloos zijn geweest of thuis problemen hadden. De SSH envier andere woningcorporaties gaan ieder één kamer in eenregulier studentenhuis beschikbaar stellen. De bewuste jongerekrijgt een jaar lang begeleiding bij het op kamers wonen. De Proefvan de SJHU duurt vier jaar.