Procedure Openbaarheid Bestuur aan Hogeschool

Body: 
De raad van de faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht wil via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) inzage krijgen in een rapport van accountantsbureau Ernst & Young. Het college van bestuur van de HU wil het document vertrouwelijk houden. Dat meldt de website van hogeschoolblad Trajectum.

Deze week stuurde de faculteitsraad een brief aan het college waarin hij melding maakt van het voornemen om een procedure te beginnen via de WOB. Ernst & Young onderzocht op verzoek van het college de rechtmatigheid van inschrijving van groepen studenten bij de faculteit Educatie. Ook de faculteit liet onderzoek doen door een extern bureau. Het college concludeerde op basis van de twee rapporten dat de hogeschool enkele jaren onterecht subsidie heeft ontvangen. 


Het onderzoek van de accountants is door het college, vanwege privacy-overwegingen van deelnemers aan het onderzoek, vertrouwelijk aangeboden aan de medezeggenschapsraad en de faculteitsraad. De eertste heeft ingestemd met die vertrouwelijke behandeling, de faculteitsraad niet.

AH