Proefdieren

Body: 
De Utrechtse hoogleraar Bert van Zutphen van de faculteitDiergeneeskunde ontvangt op vrijdag 18 september de ZwitsereDoerenkamp-Zbinden-Foundation Award. Hij krijgt de prijs ter waardevan 30.000 gulden, voor zijn jarenlange inzet voor de verminderingvan proefdiergebruik en de verfijning van dierproeven. Van Zutphenis zowel in onderwijs als in het onderzoek actief geweest op ditterrein. Daarnaast publiceerde hij het meermaals vertaalde boek'Proefdieren en dierproeven.'