Het Utrecht Institute of Linguistics OTS is op zoek naar proefpersonen die tegen een vergoeding willen deelnemen aan lees-, luister- of spraakonderzoek.

Interesse? Schrijf je in op: https://experimentenuilots.hum.uu.nl/

Het kost je ca. twintig minuten tot anderhalf uur om mee te doen aan een
experiment; de vergoeding varieert van 7,50 tot 10 euro per uur. De experimenten worden afgenomen in de binnenstad van Utrecht.

We kunnen geen reiskostenvergoeding geven, dus meedoen heeft alleen zin als je toch al in/langs de binnenstad komt.