Promovendus onderzocht stratocumuluswolken

Body: 
Eén van de wolkensoorten die in onze streken veelvoorkomen, is de stratocumulus. De naam van deze wolk bestaat uitde twee Latijnse woorden stratus (uitgestrekt) en cumulus (stapel).Kenmerkend voor dit type is dat er meestal sprake is van eenaaneengesloten wolkendek met ribbels aan de onderkant, en met eenrelatief geringe dikte van maar enkele honderden meters, zodat erslechts incidenteel regen uit valt. Omdat stratocumulus een groteinvloed heeft op de temperatuur op aarde, onderzocht promovendusMargreet van Zanten op welke manier de processen instratocumuluswolken het best kunnen worden opgenomen in weers- enklimaatmodellen. Zij keek met name naar de manier waarop droge enwarme lucht uit hogere luchtlagen zich vermengt met de koele envochtige lucht in de wolk en naar het effect hiervan op desamenstelling van de bewolking. Van Zanten promoveert maandag ophaar onderzoek.

EH