Rachel Carson Afstudeerprijs

Op vrijdag 22 november presenteren de genomineerden van de Rachel Carson Afstudeerprijs tijdens een feestelijke bijeenkomst hun onderzoek. De VVM wil met deze prijs grotere bekendheid geven aan de onderzoeken die studenten rond milieu en duurzaamheid uitvoeren. Je bent van harte welkom! Het evenement is gratis, maar aanmelden is verplicht: 
https://www.vvm.info/activiteiten/afstudeerprijs/2019/uitreiking 

De genomineerden krijgen de kans hun werk te presenteren. Onder leiding van VVM-directeur Rachel Heijne gaan zij vervolgens in gesprek met de professionals in de zaal over hun onderzoek en de relevantie hiervan voor het werkveld.

Een deskundige jury, afkomstig uit het milieuwerkveld en de onderzoekswereld, heeft een winnaar aangewezen. De winnaar wordt bekend gemaakt door de voorzitter van de jury: Leendert van Bree, LvB Business Development en vice voorzitter VVM. Tot besluit toosten we op de winnaar en andere genomineerden.

Genomineerden

In de categorie Mastertheses in het wetenschappelijk onderwijs zijn genomineerd:

In de categorie Afstudeerwerken in het HBO zijn genomineerd:

 • Sebastiaan de Jongh  van de Hogeschool Inholland die de scriptie De bodemzorgen van morgen schreef. 
 • Diederik Vinke  van de Aeres Hogeschool Dronten met zijn scriptie getiteld: Natuur inclusieve landbouw als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij.

Jury

De juryleden zijn afkomstig uit de wetenschap, het onderwijs en het milieuwerkveld. Dit jaar is de jury als volgt samengesteld:
 

 • Patricia de Cocq, directeur toegepaste biologie aan de HAS Hogeschool
 • Dr. Leendert van Bree, LvB Business Development, vice-voorzitter VVM, voorzitter van de jury
 • Ir. Floor Boerwinkel, consultant Water & Sustainability, Arcadis
 • Dr. Margien Bootsma, universitair hoofddocent milieuwetenschappen, universiteit Utrecht
 • Loesanne van der Geest BSc, winnaar HBO Rachel Carson Scriptieprijs 2019
 • Dr. Dick Jung, manager directie Veiligheid en Risico's, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Dr. Jacques Kimman, Lector Nieuwe Energie, Hogeschool Zuyd
 • Aagje van Meerwijk MSc, Winnaar WO Rachel Carson Scriptieprijs 2016
 • Prof. Dr. Ton Schoot Uiterkamp, Emeritus hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr.Roelof Westerhof, Adviseur duurzaam landgebruik, ORG-ID