Reïntegratieprojecten wachtgelders

Body: 
De universiteit Utrecht heeft vanaf eind 1997 meegedaan met eenproef van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) enwachtgelduitkerende instantie USZO voor reïntegratie vanwachtgelders. Vanuit de faculteiten en diensten hebben 93oud-medewerkers die een wachtgelduitkering krijgen deelgenomen. Hetproefproject is inmiddels ten einde en heeft goede resultatengehad. Voor de UU is ongeveer een derde van de deelnemers voorkorte of langere tijd aan een nieuwe werkkring geholpen. Op basisvan de landelijke resultaten wil het USZO dereïntegratie-activiteiten opnemen in haar takenpakket. Defaculteiten en diensten van de UU kunnen hiervan gebruik van temaken. De coördinatie van deze extra mogelijkheid om(toekomstige) oud-werknemers terug te leiden naar de arbeidsmarktis in handen gelegd van LOC/Topselect. Oud-medewerkers voor wie eendergelijke reïntegratie-bemiddeling zinvol is, kunnen zichaanmelden bij mevrouw Marijke Schobben (7701/3815) vanLOC/Topselect.