Readers te duur

Body: 
De verkoopprijs van readers ligt soms vijftien guldenboven de kostprijs. Dat blijkt uit een steekproef in Groningen. Delandelijke studentenbond LSVb vindt sowieso dat studenten te veelmoeten betalen voor hun gebundelde kopietjes.

Het is een landelijk probleem, vindt de LSVb: opleidingen dieeen te hoog bedrag vragen voor een reader. De bond wijst op eenrecent rapport van het instituut voor budgetonderzoek Nibud.Daaruit blijkt dat studenten vaak rood staan. "En één vande eerste dingen waar ze op bezuinigen, is de aanschaf vanreaders", aldus LSVb-voorzitter Marije Lieuwens.

Hoezeer Lieuwens gelijk heeft, bewijst een klein onderzoek datde studentenbond GSb op de Rijksuniversiteit Groningen uitvoerde.Deze bond berekende van 31 readers de kopieer- en inbindkostenalsmede de auteursrechten en concludeerde dat studenten 22 keer teduur uit waren. De faculteiten deden dat af als onzin: ze zouden deprijzen volgens de regels hebben bepaald.

De GSb zag ook dat geen enkele reader uit de steekproef in debibliotheek staat. Toch gaat het om verplichte leerstof, aldus debond. Die moeten studenten gratis tot zich kunnen nemen.Collegevoorzitter Bleumink heeft hierover inmiddels een knorrigebrief aan de faculteiten gestuurd.

Maar nog is de Groningse bond niet tevreden. Ze wil dat in elkereader wordt vermeld hoe de prijs is bepaald. Nu zit er een"mysterieus luchtje" aan, aldus GSb'er Niels Heimerik. "De indrukbestaat dat oneigenlijke kosten op studenten worden verhaald.Terwijl minister Ritzen", zegt Heimerik verder, "de universiteitenen hogescholen al in 1991 opdroeg om een duidelijk prijsbeleid tevoeren."

Andere lokale studentenbonden vinden de readers ook erg duur. DeASVA in Amsterdam vertrouwt het niet en gaat binnenkort eensoortgelijk onderzoek als in Groningen doen. Bij de VSSD in Delftbestaan ook vage plannen in die richting. Want, verklaart eenbestuurslid: "Wij geven zelf hele studieboeken uit. Die zijn vaaknog goedkoper dan die boekjes met kopieën."

HOP, IdV