Rechten-directeur Klein: 'Nieuwe tentamenruimte vereist'

Body: 
Nu het college van bestuur de Vechtsebanen wilafstoten als tentamenruimte, moet er nagedacht worden over een goeden definitief alternatief, zegt directeur M. Klein van deRechtenfaculteit.

Volgens Klein is het door het CvB geboden alternatief - hetEducatorium en Olympos - onvoldoende. "Het wordt tijd na te denkenover het bouwen van een tentamenhal zoals de Erasmus Universiteitin Rotterdam heeft gedaan.We zijn de grootste universiteit vanNederland, maar hebben geen geschikte ruimte voor tentamens."

Studenten rechten en sociale wetenschappen hebben nu nognoodgedwongen veel van hun tentamens in het sportcomplex deVechtsebanen, ondanks klachten over de bereikbaarheid en deaccomodatie. Klein: "Andere zalen zijn te klein of zoals deJaarbeurs te duur."

Ook het Educatorium is volgens Klein te klein."Met Olympos hebik geen ervaring, maar dan zit je weer in een sporthal en kunnen desporters in de tentamenperiode er niet terecht."

Om zoals het college voorstelt tentamens in de avonduren, dezaterdagochtend te houden en ook uit te wijken naar data buiten dedaarvoor bestemde periode is volgens Klein geen optie. "Ik vind dathet college maar eens moet nadenken over een tentamengebouw. Buitende tentamenperiodes kun je de ruimte verhuren voor expostities ofhondenshows. Utrecht ligt centraal in het land, het bedrijfslevenheeft ook steeds vaker ruimte nodig voor het afnemen vanexamens."

GK


[Bijschrift bij een foto]